بغداد Archives | حکمت صدرا

  • نشست علمی «تمدن نوین اسلامی» برگزار شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «تمدن نوین اسلامی» با حضور اساتید، پژوهشگران و نخبگان در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد. اساتید دانشگاه بغداد در ابتدای این نشست، به بررسی ابعاد تمدن نوین اسلامی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در گسترش تمدن نوین اسلامی، دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به تمدن نوین […]