ترجمه‌ انگلیسی کتاب پژوهشی مصحف فاطمه (س) از سوی پژوهشکده حج و زیارت منتشر شد. " />بعثه مقام معظم رهبری حضرت زهرا پژوهشکده حج و زیارت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مصحف فاطمه Archives | حکمت صدرا

بعثه مقام معظم رهبری حضرت زهرا پژوهشکده حج و زیارت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مصحف فاطمه Archives | حکمت صدرا