بسته‌بندی دارو Archives | حکمت صدرا

  • صنعت بسته‌بندی زیر تیغ گرانی مقوا

    ایلنا: صنعت بسته‌بندی وابسته به مقوایی است که در یک هفته ناگهان ۵۰ درصد گران شد. آنها می‌گویند: ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌خواهیم، اگر ارز نیمایی هم بدهند راحت می‌توان کالا…