برگزاری جشن امضای کتاب «بازماندگان طلسم‌شده» با حضور مترجم Archives | حکمت صدرا