برگزاری اربعین امسال Archives | حکمت صدرا

  • می‌خواهیم باری از روی دوش مردم عراق برداریم

    ‌رییس ستاد مرکزی اربعین گفت: حضور ما در عراق به خاطر این است که ایرانی ها از این فضا بهره بگیرند و باری از روی دوش مردم عراق برداریم و حرکت ما در عراق باید در جهت تقویت افتخار تاریخی و ایمانی‌ مردم عراق باشد؛ زیرا مردم عراق عاشقانه برای زائران کار می‌کنند. شعارسال: حسین […]