برچسب ها: سید مهدی صدرالساداتی ، اشرافیت مذهبی ، ساخت شهرک کلاک ، ساخت وساز ، لواسان ، رانت خواری ، کاخ سازی ، اشرافیت گرایی ، شعارسال ۹۷ Archives | حکمت صدرا

  • اشرافیت مذهبی، بی رحمترین تفکر

    اشرافیت مذهبی رسانه های عظیم دارد، منبری دارد، هیئت دارد با قم ارتباط دارد، خرج میکند، کار خیر میکند و برای فامیل بازی، رانت، قلدری، مصونیت قضایی، کاخ سازی، بوسیله رسانه هایش توجیهات مذهبی درست میکند و همه اینها را در لایه های بعدی قدرت بصورت غیرمستقیم فرهنگسازی میکند. تعدادشان زیاد است. فرمان رهبری را هم دور میزنند و غیر از آتش به اختیار راهی نمانده