برهان الدّین حسین Archives | حکمت صدرا

  • درنگی کوتاه در تحلیل مولانا از مناسک دینی با تأکید بر روزه

    شعار سال: در هر دینی گستره عظیمی از عبادات و مناسک و شعائر وجود دارد و هریک از دینداران، مطابق ذوق و استعداد خود به یک یا چند عبادت تعلق خاطر پیدا می‌کند. مولانا از کسانی است که عشق فراوانی به روزه دارد و در آثار خود عاشقانه روزه و ماه رمضان را می‌ستاید. به‌نظر می‌رسد […]