برنامه درس هایی از قرآن Archives | حکمت صدرا

  • بزرگترین آیه قرآن بیانگر مسائل حقوقی است

    رئیس ستاد اقامه نماز کشور در تبیین و تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره، بزرگترین آیه قرآن کریم اظهار کرد: این آیه یک آیه حقوقی است که در آن ۴۰ نکتۀ حقوقی مطرح شده و موضوعی در رابطه با مسائل حقوقی وجود ندارد که در این آیه به آن اشاره نشده باشد. شعارسال:رئیس ستاد اقامه نماز […]