برخورد با مفاسد Archives | حکمت صدرا

  • برخورد امام علی علیه السلام با اخلالگر بازار

    امام على عليه السلام ـ هنگامى كه آن حضرت ، خيانت ابن هَرمَه ، مأمور بازار اهواز را دريافت ، به رفاعه چنين نوشت ـ : هنگامى كه نامه ام را خواندى ، ابن هرمه را از بازار ، بركنار كن و او را به خاطر [ حقوق ]مردم از كار ، باز دار و […]