رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: ما افتخار می‌کنیم که از سرزمین فرخنده نوروز هستیم،اهالی سرزمین نوروز، مردمان رنگ و شادی هستند. " />برج میلاد حجت الله ایوبی یونسکو عید نوروز رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران Archives | حکمت صدرا

برج میلاد حجت الله ایوبی یونسکو عید نوروز رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران Archives | حکمت صدرا