بایزید بسطامی Archives | حکمت صدرا

  • اخلاق، ظهور محبت ازلی خداوند است/ثمره محبت رفع تعصب و خشونت است

    شعار سال: آن چه در پی می آید، متن کامل مقاله ” محبت و تاثیر آن در رفتار فردی و اجتماعی ” است که توسط خانم دکتر فاطمه طباطبایی، دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و رییس انجمن عرفان اسلامی به نگارش در آمده ودر همایش ” محبت و عشق از دیدگاه اهل بیت […]