بازنمایی مرگ Archives | حکمت صدرا

  • عکس‌هایی از مرگ

    ایلنا: پژمان نظرزاده (عکاس، منتقد و دبیرکانون عکس اصفهان) در یادداشت پیش‌رو می‌نویسد: دوران مدرن جای خود را به انکار مرگ از تمامی نشانه‌های زیستی انسان داده است.…