بازار نشر Archives | حکمت صدرا

  • «فرهنگ اصطلاحات آرشیوی» به چاپ دوم رسید

    ایلنا: کتاب «فرهنگ اصطلاحات آرشیوی» با ترجمه انوشه شبانی از سلسله کتاب‌های «پژوهش‌‌های اسنادی» پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است که به چاپ دوم رسیده و…