ایرنا Archives | حکمت صدرا

  • چرا تصویربرداری از داخل خانه خدا ممنوع است

    کعبه نامی است که مسلمانان با شنیدنش هوایی شده و فکر و روحشان به سمت خانه حق می‌رود؛ خانه‌ای را تصور می‌کنند که از دور روبرویش ایستاده‌اند و به راز و نیاز و مناجات با پروردگارشان مشغولند. شعار سال: همه ما خانه خدا را از دور می‌بینیم؛ یعنی تنها ظاهر این خانه را می‌بینیم و نمی‌توانیم […]

  • عرفات تا جمرات ، فاصله ای میان خیر و شر

    می گویند مشعر الحرام دروازه ای به روی حرم است، یعنی وقتی خود را در عرفات شناختی، خودآگاهی یافتی و خدا را هم شناختی، بالطبع در مشعر این شناخت ها و معرفت ها قلبی می شود یا باید بشود و مشعر الحرام نقطه رهایی خواهد بود برای رسیدن به حرم و به همین دلیل آن […]

  • مساجد ایران در دهه ۴۰ + تصاویر

    ۳۰ مرداد مصادف با ۲۱ آگوست، روز جهانی مسجد نامگذاری شده است. تصاویر آرشیوی ، مساجد معروف ایران در دهه ۴۰ را نشان می دهند. شعار سال: ۳۰ مرداد مصادف با ۲۱ آگوست، روز جهانی مسجد نامگذاری شده است. تصاویر آرشیوی مساجد معروف ایران در دهه ۴۰ را نشان می دهند. سایت شعار سال، با اندکی […]