حضرت زهرا (س) همیشه از حریم ولایت دفاع می‌کردند تا اثبات کنند جانشین پیامبر (ص) چه کسی است و ایشان را می‌توان به‌عنوان معیار حقانیت ولایت امام علی (ع) دانست. " />ایام فاطمیه دهه فاطمیه حضرت زهرا امام علی Archives | حکمت صدرا

ایام فاطمیه دهه فاطمیه حضرت زهرا امام علی Archives | حکمت صدرا

  • حضرت زهرا (س) معیار حقانیت ولایت بود

    حضرت زهرا (س) همیشه از حریم ولایت دفاع می‌کردند تا اثبات کنند جانشین پیامبر (ص) چه کسی است و ایشان را می‌توان به‌عنوان معیار حقانیت ولایت امام علی (ع) دانست.