ایام شهادت سید الشهدا Archives | حکمت صدرا

  • عزت و مبارزه در سبک زندگی سیدالشهدا (ع)

    امام حسین (ع) در میان پیشوایان اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا حیات و بقای اسلام مدیون خون ریخته شده ایشان و یارانش در عراق و شام و تنهای لگدکوب شده به سم اسبان و خون دل‌های فرزندان و اسیران است.