اولیای دانش آموزان Archives | حکمت صدرا

  • اسلام ضد علم نیست/ انتقاد از وضعیت حجاب بانوان در قم

    یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: اسلام ضد علم نیست و پیامبر(ص) در صدر اسلام علم را به ایمان گره‌ زدند چرا که علم باید به ایمان منتهی شود. شعارسال:جیکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: اسلام ضد علم نیست و پیامبر(ص) در صدر اسلام علم را به ایمان گره‌ زدند چرا که علم باید به […]