اوصاف متقین Archives | حکمت صدرا

  • تقوا بدون این شش مقدمه حاصل نخواهد شد

    مزین شدن به زینت تقوا ۶ پیش‌شرط دارد که بدون آنها تقوا به دست نمی‌آید. شعارسال:مزین شدن به زینت تقوا ۶ پیش‌شرط دارد که بدون آنها تقوا به دست نمی‌آید. تقوا بدون این شش مقدمه حاصل نخواهد شد خداوند در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره، ضمن اینکه اعلام می‌کند قرآن کتابی است برای هدایت انسان‌ها […]