اهمیت پوشش Archives | حکمت صدرا

  • ماجرای پنهان کردن همسر حضرت ابراهیم در صندوق

    ماجرای پنهان کردن ساره همسر حضرت ابراهیم در صندوق و احضار آن ها توسط حاکم مصر را در اینجا بخوانید. شعارسال: یکی از مورخین و تاریخ نگاران بزرگ بشریت، پروردگار عالم و کتاب مقدس قرآن کریم است که با بیان روایت های مختلف، تاریخ اسلام را ورق می زند. اهمیت پوشش زن در سیره ابراهیم […]