اهل لغت Archives | حکمت صدرا

  • روی‌های سفید در روزهای سپید

    از پیامبر(ص) نقل شده است: «هر کس سه روز (سیزدهم، چهاردم و پانزدهم) ماه رجب را روزه بگیرد و شب‌های آن را به نماز بایستد قسم به حق کسی که مرا به پیامبری برگزید از دنیا نخواهد رفت مگر به توبه نصوح». شعارسال: پیامبر اسلام(ص) فرمود: در ایام زندگی شما، اوقات و فرصت‌های مناسبی را […]