اهل سیاست و اسلامی Archives | حکمت صدرا

  • جمهوری برای اهل سیاست و اسلامی برای حوزوی ها

    شعار سال: بدون اصلاح جامعه نمی شود با هیچ برنامه ای نسل های بعدی را مسلمان نگاه داشت و اگر انحرافی در نسل های بعدی رخ دهد، حوزه علمیه مسئول است. اولین وظیفه ما نیز این است که در مقابل انحرافات سکوت نکنیم. رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: بدون اصلاح جامعه نمی […]