اهل تشیع Archives | حکمت صدرا

  • امام خمینی: اختلاف افکنان میان سنی و شیعه، با اسلام مخالفند

    امام خمینی در جمع روحانیون اهل سنت کردستان: آنهایى که مى‌خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنى هستند نه شیعه. اینها اصلًا به اسلام کار ندارند. شعارسال:امام خمینی در جمع روحانیون اهل سنت کردستان: آنهایى که مى‌خواهند بین اهل سنت و اهل تشیع فاصله ایجاد کنند نه سنى هستند نه […]