انگلستان Archives | حکمت صدرا

  • کنفرانس بین المللی «مشکلات فلسفه کانت» برگزار می شود

    به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس سالانه انجمن کانت انگلستان ۲۰۱۹: تحت عنوان «مشکلات فلسفه کانت» در روزهای ۱۱ و ۱۲ اوت ۲۰۱۹ در بریستول- انگلستان برگزار می‌شود. محور موضوعات شامل  توانایی سیستماتیک عناصر مرکزی فلسفه نظری کانت، تلقی کانت از آزادی و طبیعت، ایده آلیسم متعالی، رابطه فلسفه نظری کانت با هندسه غیر اقلیدسی، فیزیک کوانتومی و… […]