انوارالهدی Archives | حکمت صدرا

  • افول تواشیح را فریاد زده بودیم؛ گوش شنوایی نبود

    افول تواشیح را فریاد زده بودیم؛ گوش شنوایی نبود

    قصه این افول دقیقاً از جایی آغاز شد که به بهانه‌های واهی، چون صرفه‌جویی در بودجه، مسابقات استانی حذف شد و شیوه جدید ارسال آثار اعمال شد. نخستین نتیجه منفی این تصمیم، خاموش شدن شور تواشیح و رقابت سالم در استان‌ها بود.