انفاق و بخشش Archives | حکمت صدرا

  • اثرات اعجاب‌انگیز انفاق در زندگی که نمی‌دانستید

    شعار سال: از نظر قرآن کریم انفاق در راه خدا، تجارتى پرسود و معامله اى ارزشمند است که موجب جلب پاداش هاى عظیم و رسیدن به بهشت الهى شده، انسان را از هول و هراس قیامت ایمن نموده و موجب نجات از عذاب دردناک الهى مى شود آیا چیزی هست که تو مالک آن باشی؟ […]