انفاق در راه خدا Archives | حکمت صدرا

  • اثرات اعجاب‌انگیز انفاق در زندگی که نمی‌دانستید

    شعار سال: از نظر قرآن کریم انفاق در راه خدا، تجارتى پرسود و معامله اى ارزشمند است که موجب جلب پاداش هاى عظیم و رسیدن به بهشت الهى شده، انسان را از هول و هراس قیامت ایمن نموده و موجب نجات از عذاب دردناک الهى مى شود آیا چیزی هست که تو مالک آن باشی؟ […]

  • تقوا بدون این شش مقدمه حاصل نخواهد شد

    مزین شدن به زینت تقوا ۶ پیش‌شرط دارد که بدون آنها تقوا به دست نمی‌آید. شعارسال:مزین شدن به زینت تقوا ۶ پیش‌شرط دارد که بدون آنها تقوا به دست نمی‌آید. تقوا بدون این شش مقدمه حاصل نخواهد شد خداوند در آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره، ضمن اینکه اعلام می‌کند قرآن کتابی است برای هدایت انسان‌ها […]