انضباط مالی Archives | حکمت صدرا

  • جوادی آملی: فساد اقتصادی منشاء انحراف در دین است

    استاد حوزه علمیه قم مفاسد اقتصادی را مصیبت سنگینی بر جامعه دانست و گفت: به حق این مسایل سنگین است و این مصیبت بر کشور، نظام و آحاد جامعه جای تسلیت دارد و اینگونه آمارهای سهمگین از مفاسد اقتصادی که از جایگاه و مجاری رسمی کشور اعلام می شود بسیار نگران کننده است شعارسال:ستاد حوزه […]