انشاء الله رحمتی Archives | حکمت صدرا

  • شماره ۱۵۰ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، شمارۀ ۱۵۰ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «ادبیات عرفانی فارسی در هند» در خردادماه ۱۳۹۸ با هفت نوشتار در بخش ویژه‌نامه، چهار مقاله در بخش اندیشه و نظر و ۴ نوشتار در بخش کتاب و یک گزارش منتشر شد. دبیری این شماره از ویژه‌نامۀ اطلاعات حکمت و معرفت را […]