انسان ها Archives | حکمت صدرا

  • زرنگ‌ترین مؤمنان از دیدگاه پیامبر چه کسانی هستند

    موعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است. موعظه، دل‌ها را صفا می‌بخشد و چشم و جان را به جهان پُر رمز و راز معنویت می‌گشاید. خداوند متعال در قرآن کریم یکی از مهمترین تکالیف حضرت رسول(ص) را ارشاد مردم از راه پند و اندرز و موعظه معرفی می‌کند. شعارسال:موعظه و […]