انزوای آمریکا Archives | حکمت صدرا

  • باید دولت را تقویت کنیم؛ هرگونه تضعیف دولت امری کاملاً خلاف است

    حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نمی توان منکر شد که در همه جا و از جمله دولت ضعف هایی وجود دارد، تصریح کردند: با این اوصاف اما در شرایط فعلی هرگونه تضعیف دولت امری کاملاً خلاف است و همه باید از دولت حمایت کرده و […]