اندیشه‌های فیلسوفان Archives | حکمت صدرا

  • از گربه ملوس تا فلسفه روز

    فضاهای مجازی که در آن، تعداد بازدیدکنندگان صفحه‌ فلان گربه‌ بانمک، از فلان اندیشمند برجسته بیشتر است آیا می‌تواند مکان مناسبی برای جست‌وجوی اندیشه و فلسفه باشد؟ اساساً در عصر سلطه تکنیک و فناوری، چقدر نیازمند تفکری از جنس «فلسفه» هستیم؟ «تفکر فلسفی» به کدام یک از دغدغه‌های امروز ما پاسخ می‌دهد؟ این پرسش‌ها محور […]