انديشه شریعتی Archives | حکمت صدرا

  • بررسي انديشه دكتر علي شريعتي، متفكر دوران گذار

    شعار سال: سال‌ها از درگذشت علي شريعتي مي‌گذرد. هر سال به بهانه درگذشت او بسياري دست به ‌قلم مي‌شوند و مي‌نويسند. سمينارها برگزار مي‌شوند و مطبوعات پرونده و گزارش آماده مي‌کنند. در اين سال‌ها به فراخور نيازهاي زمانه، وجهي از شريعتي مورد توجه قرار گرفته است. حالا در خرداد سال ۹۷، در دل چالش‌ها و […]