انجمن فلسفه تعلیم و تربیت Archives | حکمت صدرا

  • دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، اصلاحات آموزشی و چالش‌های آن در ایران: تبیین فلسفی تلاش‌ها و دیدگاه‌ها توسط گروه مبانی فلسفی- اجتماعی تعلیم و تربیت دانشگاه تهران، انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در تاریخ ۲۳ و ۲۴ بهمن ۹۸ در تهران برگزار می‌گردد. محورهای همایش: محور ناظر […]