انجمن علوم سیاسی ایران Archives | حکمت صدرا

  • نشست توئیتر و سیاست در ایران برگزار می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران نشست توئیتر و سیاست در ایران؛ روش شناسی مطالعه کنش گری سیاسی در رسانه های اجتماعی را برگزار می کند. این نشست با سخنرانی حسین کرمانی، پژوهشگر رسانه های اجتماعی و ابوالفضل حاجی زادگان دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و پژوهشگر اجتماعی […]

  • درآمدی بر مسئله کارآمدی منتشر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امواج متفاوتی از مناسبات میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی پدیدار گشت. در دوره اول (دهه نخست انقلاب اسلامی) دورهای از همنوایی میان این دو بخش از جامعه سیاسی پدید آمد و «دولت درون ملتِ» شکل گرفت. در این زمان آرزوهای نظام سیاسی با آرزوهای مردم […]