انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی Archives | حکمت صدرا

  • آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی

    به گزارش خبرنگار مهر، نشست آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی به همراه مطالعه موردی مفاهیم قرآنی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود. در این نشست، حسن بشیر و محمد عترت دوست به ارائه سخنانی با […]