انتظار ظهور مهدی Archives | حکمت صدرا

  • نشانه هاى آخر الزّمان در سخنان پیامبر اسلام

    همانطور که همه ما شنیده ایم و در کتاب‌ها خوانده ایم روزی به نام آخرالزمان در این دنیا وجود دارد که هیچ کس جز پروردگار از آن خبر ندارد . شعارسال:همانطور که همه ما شنیده ایم و در کتاب‌ها خوانده ایم روزی به نام آخرالزمان در این دنیا وجود دارد که هیچ کس جز پروردگار […]