انتشارات ققنوس Archives | حکمت صدرا

  • «هر روز پنجشنبه است» به چاپ پنجم رسید

    ایلنا: کتاب «هر روز پنجشنبه است» نوشته جوئل آستین با ترجمه شبنم سمیعیان توسط انتشارات ققنوس به چاپ پنجم رسید.

  • در مواجهه کانت و هگل

    به تازگی کتاب دیگری به همت انتشارات ققنوس منتشر شده که از طریق بررسی تفاوت رویكرد كانت و هگل درخصوص مفهوم ابژه، تمایزات ایدئالیسم این دو متفكر را توضیح می‌دهد: «وحدت اشيا: هگل، كانت و ساختار ابژه» اثر رابرت استرن. نویسنده در این کتاب مي‌كوشد با طرح مساله وحدت و كثرت، فلسفه هگل را در […]