انتشارات علمی و فرهنگی Archives | حکمت صدرا

  • کتاب تلویزیون ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی منتشر شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تلویزیون ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی» تألیف منصور ساعی و احمد ساعی توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. موضوع اصلی کتاب حاضر، بررسی دو مفهوم تلویزیون ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی است. ارزش‌های اجتماعی واقعیت‌ها و امور و کمال مطلوب‌ها با شیوه‌هایی از بودن و شدن هستند که مورد پسند […]