انتشارات علمی و فرهنگی شهرها در اقتصاد جهانی افشین خاکباز ساسکیا ساسن Archives | حکمت صدرا

  • شهرها در اقتصاد جهانی منتشر شد

    ایلنا: درک اینکه فرایندهای جهانی چگونه در سرزمین‌های ملی جای می‌گیرند، مفاهیم و راهبردهای پژوهشی جدید را طلب می‌کند. شهر جهانی یکی از مفاهیم جدید و نیازمند…