ام‌آر‌ان‌‌‌ای Archives | حکمت صدرا

  • جای خالی بیولوژی نوین در فلسفه امروز

    مدت‌ها بود که فکر می‌کردم چرا فلسفه روی خوشی به بیولوژی و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز آن نشان نمی‌دهد. واقعیت اینکه از این بی‌توجهی به عرصه وسیعی برای تفکر و طرح سؤال برای روشن‌ترشدن موقعیت انسان امروزی، تأسف می‌خورم. شعار سال: مدت‌ها بود که فکر می‌کردم چرا فلسفه روی خوشی به بیولوژی و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز آن نشان نمی‌دهد. […]