امیر المومنینع Archives | حکمت صدرا

  • مسلمانان موظف اند برای رفع اختلاف بکوشند

    یک عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان اینکه حبل الله همان اصول مشترک میان تمام مذاهب اسلامی است، گفت: طبق آیه انما المومنون اخوه، مسلمانان موطف اند در جهت رفع اختلافات بکوشند. شعارسال:یک عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان اینکه حبل الله همان اصول مشترک میان تمام مذاهب اسلامی است، گفت: […]