امیر ابراهیم رسولی Archives | حکمت صدرا

  • شماره سی‌ام«فرهنگ امروز» منتشر شد/بررسی کارنامه جامعه‌شناس فیلسوف

    به گزارش خبرگزاری مهر، هشتم مهر ماه وقتی شماره سی‌ام نشریه فرهنگ امروز با تصویر منوچهر آشتیانی در چاپخانه زیر چاپ بود خبر درگذشت ایشان همگان را متأثر کرد. پیش از این فرهنگ امروز در چندین مصاحبه در شماره‌های مختلف در موضوعات گوناگون اعم از خاطرات، هایدگر، حزب توده، کودتای ۲۸ مرداد و چندین موضوع […]