امیرمومنان علیه السلام Archives | حکمت صدرا

  • صبر از نظر حضرت علی(ع) چندگونه است؟

    شعار سال: سالروز تولد شاگرد ممتاز مکتب پیامبر اسلام(ص)است همان کسی که گفت “دین خدا به وسیله شخصیت‌ها شناخته نشود بلکه به وسیله نشانه حق شناخته شود بنابراین حق را بشناسید تا صاحب حق را بشناسید.” یگانه بزرگواری که دوست و دشمن اعتراف به کرامت، دانائی و شجاعت وی دارند. امام علی(ع) ملقب به “امیرمومنان” […]