امپراطوری عثمانی Archives | حکمت صدرا

  • کنفرانس بین‌المللی امپراطوری عثمانی و اسلام برگزار می شود

    به گزارش خبرنگارمهر، کنفرانس بین‌المللی امپراطوری عثمانی و اسلام در روزهای ۴ و ۵ ژوئیه ۲۰۲۱ در سنگاپور برگزار می‌شود. محور موضوعات کنفرانس شامل امپراطوری عثمانی، پیدایش امپراطوری (۱۲۹۹-۱۴۵۳)، توسعه و کمال (۱۵۶۶-۱۴۵۳)، رکود و اصلاحات (۱۵۶۶-۱۸۲۷)، شورش‌ها، انحرافات و احیا (۱۶۸۳-۱۵۶۶)، زوال و نوسازی (۱۹۰۸-۱۸۲۸)، شکست و انحلال (۱۹۲۲-۱۹۰۸)، دولت عثمانی، قانون عثمانی، امور […]