اموات Archives | حکمت صدرا

  • آیا اموات شبهای جمعه به خانه خود باز می گردند؟

    همیشه از گذشتگان ما یاد شده است که اموات شب‌های جمعه به خانه خود سر می‌زنند، اما این موضوع چقدر صحت دارد؟ شعارسال: بر طبق روایات، بسیاری از بزرگان ما شب‌های جمعه متعلق به اموات می دانند. همیشه از گذشتگان ما یاد شده است که اموات شب‌های جمعه به خانه خود سر می‌زنند، اما این […]

  • فلسفه زیارت اهل قبور در آخرین شب جمعه سال

    شعارسال: یکی از سنت های بهارانه ما ایرانی ها که در کنار خانه تکانی ها و خریدهای شب عید و علیرغم همه دغدغه ها اهتمامی ویژه به آن داریم، زیارت اهل قبور در آخرین شب جمعه سال است، سنتی دیرینه برای سهیم کردن اموات و آنها که پیش از این در شادی رسیدن بهار با […]