سیر مطالعاتی آثار و اندیشه امام موسی صدر در فصل زمستان با خوانش ۲ کتاب‌ «دین در جهان امروز» و «رهیافت‌های اقتصادی اسلام» برگزار می‌شود. " />امام موسی صدر اندیشه موسسه امام موسی صدر کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام دین در جهان امروز Archives | حکمت صدرا

امام موسی صدر اندیشه موسسه امام موسی صدر کتاب رهیافت های اقتصادی اسلام دین در جهان امروز Archives | حکمت صدرا