امام زین العابدین Archives | حکمت صدرا

  • اعمال شب های قدر

    شعار سال: در شب قدر برنامه های یک سال هر کس مقدر می گردد . در شب قدر ملائکه و روح که اعظم ملائکه است به اذن پروردگار، خدمت امام زمان علیه السلام مشرف می شوند و مقدرات هر کس را به امام عرضه می دارند. اعمال شب قدر به دو گونه اعمال مشترک و […]

  • امام سجاد(ع) تشکل شیعه را انسجام بخشید/ اعجاز حضرت زین العابدین

    امام سجاد(ع)، همان گونه که در برابر خداوند زین العابدین بود، در برابر مردم سیدالکرام بوده است. امام علی ابن الحسین(ع) در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی بیشترین تأکید را بر اصول اخلاقی داشت. شعارسال: امام سجاد(ع)، همان گونه که در برابر خداوند زین العابدین بود، در برابر مردم سیدالکرام بوده است. امام علی ابن […]