امام دوازدهم Archives | حکمت صدرا

  • روزی که قائم ما قیام کند…

    هر انسانى بنا به فطرت خود – که عشق به کمال مطلق است – خواهان زندگی مبتنی بر عدالت فراگیر و رفاه کامل است؛ به این اعتبار، اخلاق و ایمان، محبوب دل انسان و بی‌اخلاقی و کفر و زشتکاری، ناخواه دل آدمی است: «ولیکن خداوند ایمان را برای شما دوست‌داشتنی گردانید و آن را در […]