عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: شهید مطهری نیاز جوانان  جامعه را تشخیص داد که لازم است اسلام به معنای واقعی برایشان معرفی شود و در این راه مجاهدت و تلاش کرد. " />امام خمینی معلم شهید مطهری کمیسیون آموزش مجلس حوزه و دانشگاه داوود محمدی Archives | حکمت صدرا

امام خمینی معلم شهید مطهری کمیسیون آموزش مجلس حوزه و دانشگاه داوود محمدی Archives | حکمت صدرا