الکساندر دوگین Archives | حکمت صدرا

  • سه گفتمان میرباقری، داوری اردکانی و اردتدوکس های روسی متحد شده اند!

    شعار سال: صادق حقیقت دال مرکزی که این سه جریان حول آن گرد آمده اند «اسلام سیاسی» می داند! در ادامه نظرات او را می خوانید: برخی فکر کرده‌اند که اسلام سیاسی، رابطه اسلام و سیاست است؛ یعنی هرکس به رابطه اسلام و سیاست اعتقاد داشته باشد می‌گویند معتقد به اسلام سیاسی است و هرکس […]